Meer dan 40 jaar ervaring binnen MT organisaties

Het omgaan met verschillen en het waarderen van elkaars kwaliteiten is heel belangrijk in teams. 2Vanhorssen.com verzorgt een Teambuilding en Visie ontwikkeling trainingssamenwerking en conflicthantering waarin managers en teamleden geleerd wordt om op een vruchtbare manier samen te werken zonder conflicten te mijden. Conflicten hebben in een team een teambuilding functie en kunnen nieuwe helderheid en energie opleveren. Als een conflict echter escaleert of juist begraven wordt, geeft dit spanningen en komt dit de teamprestatie niet ten goede.

Teameffectiviteit en samenwerking staan centraal tijdens de teambuilding en visie ontwikkeling trajecten

2Vanhorssen.com verzorgt trainingen teambuilding en visie ontwikkeling trajecten waarbij teameffectiviteit en samenwerking centraal staan. Hoe zijn de relaties in uw team? Wordt er helder gecommuniceerd en goed samengewerkt? In welke ontwikkelingsfase bevindt uw team zich? Is het team pas ontstaan of is het een team dat uitstekend op elkaar is ingespeeld? Is er nieuw elan in het team nodig of juist wat meer rust in de gelederen? De teambuilding activiteiten van 2Vanhorssen.com zijn er op gericht om een prettige samenwerking en betere prestaties te bereiken.

Outdoor trainingen zijn een uitstekende manier voor teams om elkaar beter te leren kennen. Dit is nodig om het beste in elkaar naar boven te kunnen halen. 2Vanhorssen.com biedt outdoor trainingen aan in samenwerking met vakspecialisten. Desgewenst kan in de bergen, op een zeilboot of in de natuur gewerkt worden aan koersbepaling, teambuilding en samenwerking. De outdoor trainingen kunnen in Nederland, maar ook in het buitenland georganiseerd worden.

2Vanhorssen.com begeleidt ook trajecten waarbij missie- en visie-ontwikkeling centraal staan. Door met uw team gezamenlijk een missie en/of visie te bepalen komen de neuzen dezelfde kant op te staan. De trajecten bestaan uit het leren van het verleden, het formuleren van een missie, het creëren van een inspirerende visie en het maken van een realistisch actieplan. Gedurende dit proces wordt naast de inhoud vaak ook aandacht besteed aan persoonlijke onderwerpen zodat mensen elkaar beter leren kennen en het team hechter kan worden.