2Vanhorssen.com kan allerlei bijeenkomsten voor u organiseren, zoals workshops, seminars, werkconferenties, themabijeenkomsten en conferenties. Van een groot evenement tot een besloten ronde tafel overleg kunt u bij ons terecht. Op basis van uw doelstelling en in goed overleg met u en uw medewerkers wordt de vorm en inhoud van de bijeenkomst bepaald. Ook de creatieve invulling, de aankleding en de uitnodigingen kunnen we voor u verzorgen. Met onze verrassende bijdrage aan uw bijeenkomst geven wij een impuls aan uw inspiratie.

Sprekers, inleiders of begeleiders van bijeenkomsten zijn van cruciaal belang voor het behalen van het door u gewenste resultaat. Workshops zijn bijvoorbeeld gebaat bij een kundige en enthousiasmerende procesbegeleider. Themadiscussies en ronde tafel bijeenkomsten vereisen een onafhankelijke voorzitter die het geheel in goede banen leidt. Het succes van grote bijeenkomsten en conferenties hangt af van de sprekers en de dagvoorzitter. In alle gevallen kan 2Vanhorssen.com u helpen met vinden van de juiste mensen.

Interactieve workshops zijn een specialiteit van 2Vanhorssen.com Workshops zijn vaak een ideaal middel om in korte tijd een ingewikkelde kwestie op te lossen of een grote stap verder te komen. Een workshop kan o.a. gebruikt worden voor het maken van een meerjarenplan, de evaluatie van een belangrijk project of het oplossen van een strategisch vraagstuk. 2Vanhorssen.com kan zorgen voor een goede regie van de workshop en een levendige interactie tussen de deelnemers, die onontbeerlijk zijn voor het behalen van het gewenste resultaat.

2Vanhorssen.com kan u helpen bij de organisatie van uw congres of seminar. Waar liggen voor u de uitdagingen? Heeft u al voldoende deelnemers of moeten er deelnemers geworven worden? Heeft u al een aansprekend programma of moet er nog een thema en sprekers gezocht worden? 2Vanhorssen.com kan uw congres volledig verzorgen of kan u ondersteunen op de cruciale punten waarvoor u nog geen oplossing heeft. Van de kaartverkoop en P.R. via de locatiekeuze en de congresinhoud tot de uitnodigingen en het vervoersplan.