Gecertificeerd marketingplan de basis voor beste resultaat

Het woord marketing is een samenvoeging van de woorden market getting. Het vinden van nieuwe toepassingsmogelijkheden voor producten en markten staat hierbij centraal. Het primaire doel van een marketingplan is het krijgen en vergroten van uw marktaandeel, zodat uw bedrijf voldoende marge kan maken om rendabel te zijn. Een professioneel en gecertificeerd marketingplan, dat gedragen wordt door het management, is als het ware de leidraad voor het gehele bedrijf. Wanneer het management op basis van de gerealiseerde resultaten constateert, dat er een positief of negatief verschil is ontstaan kan en moet men bijsturen. Dit verschil noemt men de planning gap. Let altijd op de ontwikkeling van het marktaandeel, want dat is op de middellange termijn bepalend voor uw marge. Meten is weten!

Wij kiezen voor marketing op basis van 3R-model i.p.v. 4P-model

Veel MKB ondernemers en starters werken volgens het 4P-model van Philip Kotler. De letters staan voor Product, Prijs, Plaats en Promotie. Samen vormen deze onderdelen al tientallen jaren de marketingmix. Wanneer men als MKB ondernemer op een van de onderdelen in de markt voordeel kan realiseren is men succesvol. Sinds de intrede van het internet en de opkomst van vergelijkingswebsites zorgt dit model voor een felle (prijs)concurrentie strijd. Gevolg: de marges komen sterk onder druk te staan. Sinds eind jaren 90 van de vorige eeuw hanteren wij voor het opstellen van een marketingplan het 3R-model dat ontwikkeld is door professor C.M. Storm. Het 3R-model staat voor Reputatie, Relatie en Ruil. Toepassing van dit model in het marketingplan zorgt voor concurrentievoordeel en hogere marges.

Kwaliteit marketingplan bepaalt mate van succes

Grotere ondernemingen kunnen zich permitteren om een eigen marketingafdeling er op na te houden. Deze luxe positie is voor de meeste MKB bedrijven niet weggelegd. Ondernemers moeten met beperkte middelen expertise inhuren waarover zij zelf niet beschikken. Helaas worden er om die reden vaak minder gelukkige keuzes gemaakt en gaat men in zee met een ‘marketing specialist’ die niets toevoegt. Dit kan de doodsteek zijn voor uw MKB bedrijf. Pas hier als MKB ondernemer voor op. Marketing bureau 2Vanhorssen.com beschikt over zeer ervaren partners die het spreekwoordelijke klappen van de zweep kennen en de afgelopen tientallen jaren aantoonbaar resultaten hebben neergezet. Voor het opstellen en indien gewenst uitvoeren van een marketingplan zijn zij u graag van dienst.