Samen met u stippelen wij een koers uit die zorgt voor continuïteit

Wanneer u de resultaten van uw MKB bedrijf structureel ziet achterblijven, dan zult u als ondernemer stappen moeten gaan ondernemen. Anders komt de continuïteit van uw MKB bedrijf in gevaar. Voor het bepalen van een nieuwe koers voor uw bedrijf  gaat u niet over een nacht ijs. Het is voor u van groot belang om een goed overzicht te hebben van de kansen en bedreigingen in de markt. Daarnaast is het wenselijk om een helder beeld te hebben van de sterke en zwakke punten van uw eigen bedrijf. Als gecertificeerd strategisch adviesbureau MKB kunnen wij u helpen om een objectief beeld te schetsen van uw uitgangspositie, het (her)benoemen van uw hoofddoelen en het uitstippelen van een strategie die gedragen wordt door alle medewerkers.

Strategisch adviesbureau MKB als bindingsmiddel

strategisch adviesbureau MKB,

Als strategisch adviesbureau voor het MKB kunnen wij een initiërende rol spelen om gezamenlijk met het management een eerste ruwe aanzet voor een nieuwe strategie te ontwikkelen. Indien gewenst kunnen daarbij product- en marktspecialisten worden uitgenodigd. 2Vanhorssen.com besteedt veel aandacht aan het bevorderen van creatief en out-of-the-box denken. Een verrassende en effectieve strategie komt immers niet uit de lucht vallen. Ons strategisch adviesbureau MKB kan voor u ook interactieve personeelsbijeenkomsten over strategische issues verzorgen, om voor de nieuwe strategie bij alle medewerkers steun en draagvlak te creëren. Wanneer uw medewerkers achter de nieuwe strategie staan, dan staat u als ondernemer al met 1-0 voor.

Strategisch advies in de vorm van een businessplan of ondernemingsplan

Ook voor het maken van een businessplan of ondernemingsplan bent u bij strategisch adviesbureau 2Vanhorssen.com aan het goede adres. Op basis van reeds beschikbare informatie en de uitkomsten van workshops wordt een heldere strategische lijn op papier gezet. Deze lijn wordt uitgewerkt in het businessplan waarbij o.a. aandacht wordt besteed aan marketing, budgettering en het activiteitenplan. Het businessplan kan dan als leidraad dienen voor de interne communicatie.

Business development als strategisch advies

Business Development is een specialiteit van 2Vanhorssen.com Het ontwikkelen van nieuwe markten, activiteiten en producten zijn van levensbelang voor elke organisatie. Strategisch adviesbureau MKB van 2Vanhorssen.com helpt u inspelen op kansen en bedreigingen in de markt middels het bedenken en realiseren van innovatieve producten en activiteiten. Wij kunnen de introductie van uw nieuwe product of dienst begeleiden van de geboorte van het idee tot de introductie en verkoop in de markt.