Ontwikkelen innovatieve en praktijkgerichte marketingconcepten

Veel MKB ondernemers hebben tijdens de recessie zwaar bezuinigd op marketing. De toegevoegde waarde van een marketingbureau woog tijdens de recessie in de ogen van veel MKB ondernemers niet op tegen de noodzakelijke kostenbesparingen. Helaas hebben hierdoor veel MKB bedrijven volkomen onnodig de slag gemist. Zij bestaan niet meer of hebben veel marktaandeel verloren zien gaan en staan op omvallen. Er zijn MKB ondernemers die hopen het tij te kunnen keren door zich ook op het internet te gaan presenteren. Velen komen na enkele maanden tot de ontdekking dat dit zonder een innovatief en praktijkgericht marketingplan ook niet werkt. De ‘gouden bergen’ die beloofd zijn door de webbouwer van uw website / webwinkel blijken gebakken lucht te zijn. Toch is er een reële kans om uw MKB bedrijf met succes te herpositioneren en winstgevend te maken. Lees verder rubriek marketingplan

Marketingbureau voor startende MKB ondernemers

Ook voor ondernemende mannen en vrouwen die voor zichzelf willen beginnen is ons gecertificeerde en ervaren marketingbureau een uitkomst. Dankzij tientallen jaren ervaring en ons zeer uitgebreide relatie netwerk helpen wij u traditionele beginnersfouten te voorkomen en stapsgewijs een gezonde basis neer te zetten. Uw ideeën en plannen zijn het uitgangspunt. Wij leggen deze gestructureerd vast in het pre businessmodel. Aspecten die onderdeel uitmaken van deze QuickScan zijn:

  • De diensten en/of producten die u wilt gaan aanbieden

  • Sterkte / zwakte analyse (SWOT)

  • Concurrentie analyse

  • Verzorgingsgebied

  • Omzetverwachting / omzet potentieel

  • Verwachte reële winstmarge

  • Distributiekanaal

  • Unique Selling Point / Proposition

  • Financiële middelen

Op basis van bovenstaande informatie kunnen wij voor u een reële inschatting maken hoe groot de kans is dat uw ideeën en plannen haalbaar zijn. Wanneer uw plannen ook volgens ons haalbaar zijn en u wilt ons marketingbureau voor het MKB inschakelen gaan wij samen met u een gecertificeerd businessplan en marketingplan opstellen. Deze gecertificeerde plannen kunnen tevens gebruikt worden voor het verkrijgen van financiering bij een bankinstelling. Lees verder rubriek marketingplan