Efficiënte en effectieve methode die werkt

Business mediation is een oplossingsgericht proces, waarin een neutrale en onpartijdige derde partij de communicatie tussen 2 partijen begeleidt. Hierdoor worden de 2 partijen in staat gesteld gericht te werken aan een oplossing die voor beide partijen bevredigend is. Business mediation is een efficiënte en effectieve methode voor het oplossen van zowel eenvoudige als complexe geschillen. Onze ervaren business mediator helpt bedrijven, organisaties en medewerkers bij het oplossen van een conflict. Onze ervaren business mediator begeleidt de onderhandelingen tussen partijen vanuit hun werkelijke belangen. Doel is tot een gezamenlijk gedragen en optimaal resultaat te komen.

Business mediation biedt een aantal voordelen

Business mediation biedt een aantal voordelen in vergelijking met het zoeken naar een oplossing via kostbare juridische procedures:

  • De partijen zoeken gezamenlijk naar de oplossing van een conflict. Dat kan een betere oplossing bieden dan de uitkomst van een juridische procedure waarbij de besluitvorming uit handen wordt gegeven. Er ontstaat eerder een win-win situatie waarbij de zakelijke relatie ook in de toekomst werkbaar blijft
  • De belangen van beide partijen staan centraal tijdens de business mediation. Vaak is het ongewis of een juridische procedure deze belangen optimaal recht zal doen. Rechten worden vaak standpunten in een juridische procedure. Bij een business mediation procedure wordt naar belangen gekeken
  • De factoren ‘kosten’ en ‘tijd’ van een mediation procedure zijn interessant ten opzichte van alternatieven. De procedure is betrekkelijk snel te doorlopen en kost over het algemeen minder geld, dan een juridische procedure