Beleid ongewenste omgangsvormen verzorgen zorgt voor rust

Het kenniscentrum voor het MKB 2Vanhorssen.com richt zich op het verbeteren van de bedrijfscultuur en het voorkomen en tegengaan van ongewenste omgangsvormen zoals pesten, conflicten, discriminatie en seksuele intimidatie. Wij helpen u met het formuleren van een beleid ongewenste omgangsvormen. Dit beleid bevat onder meer de volgende onderdelen:

  • Beleidsnotities waarin verklaard wordt welk gedrag als ongewenst wordt aangemerkt
  • Klachtenreglement met daarin definities van ongewenst gedrag en regels voor klachtenbehandeling
  • Protocollen voor verschillende rollen, zoals klachtencommissie, vertrouwenspersoon en ziekteverzuimbegeleiders
  • Introductie en promotie van de persoonlijke en herkenbare functionarissen.

Neem eens vrijblijvend contact op met de ervaren specialisten van 2Vanhorssen.com om te horen wat zij voor u kunnen betekenen.