Maatwerk voorwaarden laten opstellen is belangrijk voor de transparantie

Het is voor elke MKB ondernemer van belang dat hij/zij beschikt over algemene voorwaarden (ook wel leveringsvoorwaarden genoemd) die ‘waterdicht’ zijn en waarover bij toekomstige klanten geen onduidelijkheid kan ontstaan. Het is dan ook belangrijk dat u een jurist betrekt bij algemene voorwaarden opstellen, omdat u er dan vanuit kunt gaan dat uw algemene voorwaarden voldoen aan alle wettelijke regels en rechten die er vandaag de dag voor klanten gelden. Maar al te vaak blijkt in de praktijk dat aan algemene voorwaarden opstellen niet voldaan is aan alle geldende wettelijke regelgeving.

Maatwerk leveringsvoorwaarden zijn een toegevoegde waarde

Als MKB ondernemer wilt u het liefst onder uw eigen algemene voorwaarden zaken doen met anderen; zo wilt u op tijd worden betaald, wilt u uw risico’s beperken en eventuele garantieregelingen duidelijk kenbaar maken. Vaak denken MKB ondernemers geld uit te sparen door de algemene voorwaarden van andere bedrijven over te nemen. Dit is een onjuiste aanname: algemene voorwaarden hebben alleen een toegevoegde waarde, als ze voor uw specifieke onderneming worden geschreven. Het is dus van belang dat u maatwerk algemene voorwaarden opstellen door een bedrijfsjurist laat doen.

Controleer jaarlijks uw algemene en leveringsvoorwaarden

Voor MKB bedrijven die al werken met maatwerk algemene voorwaarden is het van belang om deze jaarlijks tegen het licht te houden. De wet- en regelgeving is namelijk aan sterke mutaties onderhevig. Daarnaast is het van belang om te kijken of de algemene voorwaarden nog wel stroken met de manier waarop u uw bedrijf runt. Als u zaken niet op de juiste wijze vastlegt of niet volgens de geldende regels handelt, kunnen slepende procedures het gevolg zijn. Veel overlast is te voorkomen, wanneer u de algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden specifiek voor uw bedrijf laat opstellen door een gespecialiseerde bedrijfsjurist.