Zoekmachine optimalisatie voor ondernemers

Het inschakelen van een gecertificeerde SEO specialist MKB ZZP is voor elk bedrijf zinvol. Waarom zult u wellicht zeggen? Onderzoeken tonen aan, dat binnen de toonaangevende zoekmachines het van groot belang is, dat uw bedrijf op de eerste 2 pagina’s van een zoekopdracht gevonden wordt. Negentig procent van alle potentiële klanten, die op zoek zijn naar een bepaald product of dienst, maakt een keuze uit bedrijven die op de eerste pagina van de organische resultaten staan. Tien procent van alle potentiële klanten, die op zoek zijn naar een bepaald product of dienst, kijkt tot en met pagina twee. Niet voor niets betaalt u voor advertenties als Google Ads op de eerste twee pagina’s aanzienlijke bedragen..

Al bijna 25 jaar zorgt de SEO specialist MKB ZZP ervoor dat bedrijven gevonden worden

Wanneer u wilt dat ook uw zakelijke website op relevante zoekwoorden combinaties gezien en gevonden wordt in de toonaangevende zoekmachines, schakel dan de expertise van de gecertificeerde SEO expert MKB van 2Vanhorssen.com in. Als zeer ervaren SEO specialist MKB weten wij met welke SEO aspecten rekening gehouden moet worden om op relevante zoekwoorden combinaties door potentiële klanten gezien en gevonden te worden. En minstens zo belangrijk. De SEO specialist onderneemt continue acties om behaalde topposities te behouden. Zoekmachines veranderen met grote regelmaat algoritmes en voeren updates door die op het gebied van SEO de nodige aanpassingen vereisen. De SEO specialist voor het MKB van 2Vanhorssen.com toont sinds 1999 aan zijn vak te verstaan gezien de meer dan 1.100 bedrijven, die voor zijn expertise gekozen hebben. En daar zijn wij als 2Vanhorssen.com best trots op.

Zoekmachine optimalisatie door SEO expert

Wanneer u een SEO expert MKB als 2Vanhorssen.com inhuurt, schakelt u de kennis in van een SEO expert die verstand heeft van de werking van zoekmachines en weet binnen welke kaders gewerkt mag worden. Sinds 1999 biedt onze SEO specialist MKB zijn diensten aan bedrijven en ZZP-ers aan en worden online marketeers opgeleid. De afkorting SEO staat voor Search Engine Optimization (zoekmachine optimalisatie MKB). In Nederland ook wel bekend als zoekmachine optimalisatie. De enige investeringskosten waar u tijdens de voorbereidingsfase rekening mee moet houden zijn de kosten voor het maken van een zoekwoorden analyse. Deze bedragen € 95,00 exclusief 21% btw.

seo specialist mkb

Wat u mag verwachten van de SEO specialist MKB ZZP

Wanneer u de expertise van een specialist inhuurt als 2Vanhorssen.com, dan mag u op de middellange termijn verwachten dat uw zakelijke website op relevante zoekwoorden combinaties 24/7 gezien en gevonden wordt in de toonaangevende zoekmachines. Daarnaast zal de routing binnen uw organisatie geoptimaliseerd zijn, zodat aanvragen en bestellingen op de juiste wijze worden verwerkt. Topposities binnen de zoekmachines kan onze SEO specialist MKB nooit garanderen, omdat de zoekmachines geen eigendom zijn van 2Vanhorssen.com Uit bovenstaande heeft u wel kunnen opmaken dat hij alleen voor u aan de gang gaat wanneer hij kansen ziet voor uw bedrijf. Anders wordt een SEO opdracht door ons beslist niet aangenomen.

Werkwijze SEO specialist MKB ZZP

Onderstaand kunt u als ondernemer lezen hoe wij te werk gaan. Wij hanteren een 8 stappen plan. Duidelijk zal zijn, dat zeker in de beginfase een beroep gedaan zal worden op u als opdrachtgever. U weet het beste waarom u met e-commerce wilt gaan starten en wat uw concurrenten zijn. Zeker de eerste maanden is er sprak van een nauwe samenwerking en zult u als opdrachtgever tijd moeten vrij maken.

SEO specialist MKB

Stap 1: Quick scan

Wanneer wij van u een aanvraag binnen krijgen voor zoekmachine optimalisatie (SEO), dan maakt onze SEO specialist MKB met u een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek van circa 30 – 45 minuten. Betreft het een bestaande zakelijke website, dan wil hij graag van u weten wat het domein is. Hij kan dan een Quick scan maken van uw website.

Stap 2: Intakegesprek

Tijdens een intakegesprek komen tal van zaken aan de orde, die van belang zijn. Allereerst een korte kennismaking, zodat we van elkaar weten wie we zijn. Daarnaast is het belangrijk met welke diensten en producten u naar buiten wilt treden en cruciaal in welk verzorgingsgebied. Wij bieden aan onze klanten exclusiviteit aan, wanneer zij actief zijn binnen een bepaalde regio.

SEO specialist MKB

Stap 3: Doelstelling vaststellen

Wanneer er geen obstakels zijn, dan willen wij graag van u weten welke verwachtingen u heeft van e-commerce. Dit kunnen zowel kwalitatieve als kwantitatieve doelstellingen zijn. Belangrijk is, dat deze in onze ogen realistisch dan wel haalbaar zijn. Voorbeeld: u wilt de garantie met alle zoektermen op nummer 1 komen te staan binnen Google. Dat gaat ons beslist niet lukken.

SEO specialist MKB

Stap 4: Concurrentie analyse

Wat zijn volgens u uw belangrijkste concurrenten? Als ondernemer zult u ongetwijfeld weten welke bedrijven dat zijn. Deze zullen wij betrekken bij de maatwerk zoekwoorden analyse die wij voor u gaan maken. We kijken in het bijzonder wat zij vanuit e-commerce standpunt gezien goed doen en waar zij kansen laten liggen.

Stap 5: Zoekwoorden analyse

Op basis van de verkregen informatie in de stappen 1 t/m 4 gaan wij voor u een zoekwoorden analyse maken. Deze maatwerk zoekwoorden analyse maakt inzichtelijk op welke zoekwoorden combinaties naar uw producten en diensten binnen uw verzorgingsgebied in Google.nl wordt gezocht. De resultaten van deze zoekwoorden analyse brengt de SEO specialist MKB ZZP voor u in kaart. Deze analyse laat zien of er binnen Google.nl voldoende naar uw producten en diensten wordt gezocht. Het komt sporadisch voor, dat wij aan ondernemers adviseren om voor een ander wervingskanaal te kiezen. Dit is vooral het geval bij specialistische producten en diensten. Ongeacht de uitkomsten van de zoekwoorden analyse bedragen de kosten voor het maken van een analyse € 95,00 exclusief 21% BTW.

Stap 6: Maatwerk advies

Op basis van de uitkomsten van de zoekwoorden analyse en uw e-commerce doelstellingen ontvangt u van ons een maatwerk advies. In dit maatwerk advies zijn onder meer zoektermen opgenomen, waarmee u als bedrijf de meeste kans maakt om relatief snel uw doelstellingen te kunnen realiseren. Wanneer u ons advies overneemt, dan zullen wij hier gecertificeerde SEO teksten voor schrijven. Dit zijn teksten die relatief snel geïndexeerd worden door de spiders van de zoekmachines. Voor elke zoekterm zullen wij van u een korte briefing moeten ontvangen.

SEO specialist MKB

Stap 7: Spider Spectrum Analyse

Webteksten en SEO teksten worden door ons geschreven op basis van de Spider Spectrum Analyse. Deze SSA geeft onder andere aan waar bepaalde zoektermen moeten komen te staan en welke woorden toegevoegd moeten worden aan de tekst om voldoende SEO kracht voor de zoekmachines te genereren. Zeker wanneer u een gecertificeerde SEO tekst voor het eerst leest kan dat soms vreemd overkomen. Echter ons uitgangspunt is, om voor een opdrachtgever een zo hoog mogelijke SEO score te realiseren, anders heeft zoekmachine optimalisatie geen zin. Om de eerste 5 gecertificeerde SEO teksten extra SEO kracht te geven ondersteunen wij deze met onze SEO boost zoekmachine.

SEO specialist MKB

Stap 8: Start SEO activiteiten

SEO teksten zijn naast linkbuilding een belangrijk onderdeel van onze gecertificeerde SEO diensten. Ze zijn zeer effectief en een must om een website de nodige SEO kracht te geven, zodat deze gevonden wordt op hoge posities binnen Google en Bing. Ook maken wij op beperkte schaal gebruik van Google Ads en Blogs.

Schakel expertise in

Wanneer u SEO wilt gaat inschakelen voor het realiseren van uw omzetdoelstellingen, dan doet u er verstandig aan om de routing binnen uw bedrijf goed te organiseren. Zeker wanneer u hier geen ervaring mee heeft adviseren wij om hiervoor een ervaren en gecertificeerde adviseur voor in te schakelen.  

Dit is in het kort een weergave hoe de SEO specialist MKB ZZP al bijna 25 jaar te werk gaat voor bedrijven en overheidsinstellingen.

De afkorting SEO staat voor Search Engine Optimization oftewel zoekmachine optimalisatie. De werkzaamheden van een gecertificeerd SEO-specialist MKB zijn erop gericht om een MKB of ZZP-website zo hoog mogelijk op belangrijke zoektermen in de zoekmachines zichtbaar te krijgen. Hij/zij heeft hiervoor verschillende instrumenten ter beschikking. Uitgangspunt van een gecertificeerd SEO-specialist MKB is, dat men zich volledig houdt aan de richtlijnen die gesteld worden door de zoekmachines.

Om voor haar zakelijke relaties het optimale resultaat uit e-commerce te halen zal een gecertificeerd SEO-specialist MKB altijd voor een uitgebalanceerde SEA en SEO-mix campagne kiezen. De afkorting SEA staat voor Search Engine Advertising. Een bekend voorbeeld zijn de Google Ads, waarvoor u in tegenstelling tot SEO per click betaalt. Dit stelt MKB-bedrijven en ZZP’ers in staat om op bepaalde dagen en uren manifest zichtbaar te zijn. Wist u overigens dat webpagina’s met een SEO-score 10/10 een aanzienlijke korting per click opleveren wanneer u met Google Ads adverteert?

Een gecertificeerd SEO-specialist MKB zal ervoor moeten zorgen, dat uw website in minimaal 80% van de relevante zoektermen binnen de zoekmachines manifest gezien en gevonden wordt. U krijgt hiervoor een persoonlijke view key beschikbaar waarmee u 24/7 de ontwikkeling van de posities binnen de zoekmachines kunt volgen. Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is zal het aantal bezoekers aan uw zakelijke MKB ZZP website gaan stijgen en zal het aantal spontane reacties ongetwijfeld gaan stijgen. Potentiële klanten kunnen de digitale etalage van uw MKB ZZP bedrijf 24/7 bezoeken.

Een gecertificeerde SEO specialist MKB met een marketingmanagement achtergrond en een aantoonbare trackrecord, die zich gespecialiseerd heeft in MKB bedrijven en ZZP’ers, weet wat wel en vooral wat niet werkt. Als ondernemer hoeft u op het gebied van e-commerce het spreekwoordelijke wiel niet uit te vinden. U kunt zich volledig gaan richten op uw kernactiviteiten. Hij/zij kan u volledig ontzorgen.