Gecertificeerd zoekmachine specialist sinds 1999

Het inschakelen van een gecertificeerde SEO specialist MKB is voor elk bedrijf zinvol. Waarom zult u wellicht zeggen? Onderzoeken tonen aan, dat binnen de zoekmachines het van groot belang is, dat uw bedrijf op de eerste 2 pagina’s van een zoekopdracht gevonden wordt. Negentig procent van alle potentiële klanten, die op zoek zijn naar een bepaald product of dienst, maakt een keuze uit bedrijven die staan op de eerste pagina van de organische resultaten. Tien procent van alle potentiële klanten, die op zoek zijn naar een bepaald product of dienst, kijkt tot en met pagina twee. Niet voor niets betaalt u voor advertenties op de eerste twee pagina’s aanzienlijke bedragen.

Al meer dan 20 jaar zorgt de SEO specialist MKB er voor dat bedrijven gevonden worden

Wanneer u wilt dat ook uw MKB website op relevante zoekwoorden combinaties gezien en gevonden wordt in de toonaangevende zoekmachines, schakel dan de expertise van de ervaren SEO specialist MKB van 2Vanhorssen.com in. Als zeer ervaren SEO specialist MKB weten wij met welke SEO aspecten rekening gehouden moet worden om op relevante zoekwoorden combinaties door potentiële klanten gezien en gevonden te worden. En minstens zo belangrijk. De SEO specialist onderneemt continue acties om gerealiseerde topposities te behouden, omdat zoekmachines met grote regelmaat updates doorvoeren die op het gebied van SEO de nodige aanpassingen vereisen. De SEO specialist voor het MKB van 2Vanhorssen.com toont sinds 1999 aan dit vak te verstaan gezien de meer dan 1.000 bedrijven die voor zijn expertise gekozen hebben. En daar zijn wij best een beetje trots op.

Zoekmachine optimalisatie door dé SEO specialist MKB

Wanneer u een SEO specialist MKB als 2Vanhorssen.com inhuurt, schakelt u de kennis in van een SEO expert die verstand heeft van de werking van zoekmachines en weet binnen welke kaders gewerkt mag worden. Sinds 1999 biedt onze SEO specialist MKB haar diensten aan bedrijven en ZZP-ers aan en worden online marketeers opgeleid. De afkorting SEO staat voor Search Engine Optimisation (zoekmachine optimalisatie MKB). In Nederland ook wel bekend als zoekmachine optimalisatie. Voordat de ervaren SEO specialist MKB voor u aan de slag gaat wordt er eerst een maatwerk zoekwoorden analyse gemaakt. Hieraan zijn € 75,00 (exclusief 21% btw) kosten verbonden.

Wat u mag verwachten van de SEO specialist MKB

Wanneer u de expertise van een SEO specialist MKB inhuurt als 2Vanhorssen.com dan mag u op de middellange termijn verwachten, dat uw MKB ZZP website op relevante zoekwoorden combinaties 24/7 gezien en gevonden wordt in de toonaangevende zoekmachines. Daarnaast zal de routing binnen uw organisatie geoptimaliseerd zijn, zodat aanvragen en bestellingen op de juiste wijze worden verwerkt. Top posities binnen de zoekmachines kan onze SEO specialist MKB nooit garanderen, omdat de zoekmachines geen eigendom zijn van 2Vanhorssen.com Uit bovenstaande heeft u wel kunnen opmaken dat hij/zij alleen voor u aan de gang gaat wanneer hij/zij mogelijkheden ziet voor uw bedrijf. Anders wordt een SEO opdracht door ons beslist niet aangenomen.

Werkwijze SEO specialist MKB

De SEO specialist MKB beschikt over gecertificeerde SEO tekstschrijvers voor het schrijven en redigeren van webteksten en SEO teksten. Om de SEO teksten en webteksten op de overeengekomen datum op te kunnen leveren wordt er gewerkt volgens een strakke planning waaraan zowel de opdrachtgever als SEO tekstschrijver zich dienen te houden. Alleen op deze wijze kunnen de SEO teksten en webteksten volgens afspraak geleverd worden en kan door de SEO specialist MKB het meest optimale resultaat bereikt worden.

SEO-specialist-mkb

Stap 1: Zoekwoorden analyse

Als eerste wordt er op basis van uw briefing door de SEO specialist MKB een zoekwoorden analyse gemaakt. Deze zoekwoorden analyse maakt inzichtelijk op welke zoekwoorden combinaties naar uw producten en diensten in met name Google.nl wordt gezocht. De resultaten van deze zoekwoorden analyse bespreekt de SEO specialist MKB met u. Tevens ontvangt u van ons een maatwerk advies op welke zoekwoorden combinaties u de meeste kans maakt om met uw website gevonden te worden op een toppositie binnen Google.nl

Stap 2: Keuze aantal SEO teksten

Het aantal zoekwoorden combinaties verschilt per branche / activiteit. Soms zijn er een groot aantal zoektermen (zoekwoorden combinaties) waarop gezocht wordt en die lucratief zijn vanwege het aantal maandelijkse zoekopdrachten in relatie tot de concurrentie. Het komt ook voor, dat er vrijwel niet gezocht wordt op relevante zoekwoorden combinaties dan wel dat de concurrentie zo groot is, dat het niet zinvol is om SEO teksten te laten maken. Maar u als opdrachtgever bepaalt het aantal zoekwoorden combinaties dat gekozen wordt.

Stap 3: Individuele briefing voor het schrijven SEO teksten

Voordat uw opdracht wordt ingepland dient u voor elke zoekwoorden combinatie een briefing te maken van een ¼ A4tje in een 10 punts letter. Deze briefing wordt door de SEO specialist MKB als uitgangspunt genomen voor de SEO tekst die geschreven wordt. Belangrijk: per zoekwoorden combinatie moet de briefing een nieuwe boodschap hebben. De spiders van de zoekmachines zijn alleen geïnteresseerd in teksten die nieuwe informatie geven!

Stap 4: Planning, afleverdatum SEO teksten en stopzetting opdracht

Pas wanneer uw briefing door ons is ontvangen en goedgekeurd wordt uw opdracht ingepland en een afleverdatum vastgesteld. Deze datum kan uitsluitend gehanteerd worden wanneer er steeds binnen 24 uur terugkoppeling op de concepten plaatsvindt. Voor zowel opdrachtgever als 2Vanhorssen.com is er één ontbindende mogelijkheid. Blijkt na het opleveren van de eerste concept SEO tekst dat deze niet aan de verwachtingen voldoet, dan kan zowel de opdrachtgever als 2Vanhorssen.com de opdracht annuleren. Uitsluitend de kosten voor de zoekwoorden analyse zullen dan in rekening worden gebracht. De geschreven SEO tekst valt onder het copyright van 2Vanhorssen.com

Stap 6: Spider Spectrum Analyse

Een SEO tekst wordt geschreven op basis van de Spider Spectrum Analyse. Deze SSA geeft onder andere aan waar bepaalde zoektermen moeten komen te staan en welke woorden toegevoegd moeten worden aan de tekst om voldoende SEO kracht voor de zoekmachines te genereren. Zeker wanneer u een gecertificeerde SEO tekst voor het eerst leest kan dat soms vreemd overkomen. Echter ons uitgangspunt is om voor een opdrachtgever een zo hoog mogelijke SEO score te realiseren, anders heeft zoekmachine optimalisatie geen zin.

Wij gaan als volgt te werk. Door de gecertificeerd SEO specialist MKB  wordt op basis van uw schriftelijke briefing één concepttekst geschreven. U dient over deze concepttekst binnen 1 werkdag per e-mail terugkoppeling te geven. Kanttekeningen c.q. correcties a.u.b. in rood aan de onderzijde aangeven. Absoluut niet in de concept SEO tekst correcties aanbrengen. Een gecertificeerde SEO tekst is meer dan een algemeen verhaaltje!

Mocht er binnen 24 uur geen reactie komen op de concepttekst, dan gaat de SEO specialist MKB er vanuit dat de tekst goed is qua stijl en toonzetting. De gecertificeerde SEO tekstschrijver zal dan op basis van uw briefing met het schrijven van de volgende tekst beginnen en het gekozen format aanhouden.

Wanneer een tekst klaar is ontvangt u deze direct per e-mail. U heeft dan één werkdag om correcties aan te brengen, zoals bij de eerste concepttekst. Door deze werkwijze aan te houden kunnen wij de besproken afleverdatum garanderen. Correcties die de tekstschrijver achteraf moet aanbrengen zullen wij in rekening moeten brengen.

Dit is in het kort een weergave hoe de SEO specialist MKB al meer dan 20 jaar te werk gaat.

Stap 3: Individuele briefing voor het schrijven SEO teksten

Voordat uw opdracht wordt ingepland dient u voor elke zoekwoorden combinatie een briefing te maken van een ¼ A4tje in een 10 punts letter. Deze briefing wordt door de SEO specialist MKB als uitgangspunt genomen voor de SEO tekst die geschreven wordt. Belangrijk: per zoekwoorden combinatie moet de briefing een nieuwe boodschap hebben. De spiders van de zoekmachines zijn alleen geïnteresseerd in teksten die nieuwe informatie geven!

Stap 4: Planning, afleverdatum SEO teksten en stopzetting opdracht

Pas wanneer uw briefing door ons is ontvangen en goedgekeurd wordt uw opdracht ingepland en een afleverdatum vastgesteld. Deze datum kan uitsluitend gehanteerd worden wanneer er steeds binnen 24 uur terugkoppeling op de concepten plaatsvindt. Voor zowel opdrachtgever als 2Vanhorssen.com is er één ontbindende mogelijkheid. Blijkt na het opleveren van de eerste concept SEO tekst dat deze niet aan de verwachtingen voldoet, dan kan zowel de opdrachtgever als 2Vanhorssen.com de opdracht annuleren. Uitsluitend de kosten voor de zoekwoorden analyse zullen dan in rekening worden gebracht. De geschreven SEO tekst valt onder het copyright van 2Vanhorssen.com

Stap 6: Spider Spectrum Analyse

Een SEO tekst wordt geschreven op basis van de Spider Spectrum Analyse. Deze SSA geeft onder andere aan waar bepaalde zoektermen moeten komen te staan en welke woorden toegevoegd moeten worden aan de tekst om voldoende SEO kracht voor de zoekmachines te genereren. Zeker wanneer u een gecertificeerde SEO tekst voor het eerst leest kan dat soms vreemd overkomen. Echter ons uitgangspunt is om voor een opdrachtgever een zo hoog mogelijke SEO score te realiseren, anders heeft zoekmachine optimalisatie geen zin.

Wij gaan als volgt te werk. Door de gecertificeerd SEO specialist MKB  wordt op basis van uw schriftelijke briefing één concepttekst geschreven. U dient over deze concepttekst binnen 1 werkdag per e-mail terugkoppeling te geven. Kanttekeningen c.q. correcties a.u.b. in rood aan de onderzijde aangeven. Absoluut niet in de concept SEO tekst correcties aanbrengen. Een gecertificeerde SEO tekst is meer dan een algemeen verhaaltje!

Mocht er binnen 24 uur geen reactie komen op de concepttekst, dan gaat de SEO specialist MKB er vanuit dat de tekst goed is qua stijl en toonzetting. De gecertificeerde SEO tekstschrijver zal dan op basis van uw briefing met het schrijven van de volgende tekst beginnen en het gekozen format aanhouden.

Wanneer een tekst klaar is ontvangt u deze direct per e-mail. U heeft dan één werkdag om correcties aan te brengen, zoals bij de eerste concepttekst. Door deze werkwijze aan te houden kunnen wij de besproken afleverdatum garanderen. Correcties die de tekstschrijver achteraf moet aanbrengen zullen wij in rekening moeten brengen.

Dit is in het kort een weergave hoe de SEO specialist MKB al meer dan 20 jaar te werk gaat.

De afkorting SEO staat voor Search Engine Optimization oftewel zoekmachine optimalisatie. De werkzaamheden van een gecertificeerd SEO-specialist MKB zijn erop gericht om een MKB of ZZP-website zo hoog mogelijk op belangrijke zoektermen in de zoekmachines zichtbaar te krijgen. Hij/zij heeft hiervoor verschillende instrumenten ter beschikking. Uitgangspunt van een gecertificeerd SEO-specialist MKB is, dat men zich volledig houdt aan de richtlijnen die gesteld worden door de zoekmachines.

Om voor haar zakelijke relaties het optimale resultaat uit e-commerce te halen zal een gecertificeerd SEO-specialist MKB altijd voor een uitgebalanceerde SEA en SEO-mix campagne kiezen. De afkorting SEA staat voor Search Engine Advertising. Een bekend voorbeeld zijn de Google Ads, waarvoor u in tegenstelling tot SEO per click betaalt. Dit stelt MKB-bedrijven en ZZP’ers in staat om op bepaalde dagen en uren manifest zichtbaar te zijn. Wist u overigens dat webpagina’s met een SEO-score 10/10 een aanzienlijke korting per click opleveren wanneer u met Google Ads adverteert?

Een gecertificeerd SEO-specialist MKB zal ervoor moeten zorgen, dat uw website in minimaal 80% van de relevante zoektermen binnen de zoekmachines manifest gezien en gevonden wordt. U krijgt hiervoor een persoonlijke view key beschikbaar waarmee u 24/7 de ontwikkeling van de posities binnen de zoekmachines kunt volgen. Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is zal het aantal bezoekers aan uw zakelijke MKB ZZP website gaan stijgen en zal het aantal spontane reacties ongetwijfeld gaan stijgen. Potentiële klanten kunnen de digitale etalage van uw MKB ZZP bedrijf 24/7 bezoeken.

Een gecertificeerde SEO specialist MKB met een marketingmanagement achtergrond en een aantoonbare trackrecord, die zich gespecialiseerd heeft in MKB bedrijven en ZZP’ers, weet wat wel en vooral wat niet werkt. Als ondernemer hoeft u op het gebied van e-commerce het spreekwoordelijke wiel niet uit te vinden. U kunt zich volledig gaan richten op uw kernactiviteiten. Hij/zij kan u volledig ontzorgen.