Advies van 2Vanhorssen.com in de vorm van consultancy

Organisatie adviesbureau 2Vanhorssen.com biedt consultancy aan met als doel het verbeteren van de effectiviteit en efficiency van uw organisatie. De doeltreffendheid van uw organisatie en de kwaliteit van uw producten en diensten worden bepaald door hoe de zaken zijn georganiseerd. Er wordt door ons organisatie adviesbureau gekeken naar de invloed van medewerkers, systemen en processen op het uiteindelijke resultaat. Uw medewerkers worden nauw betrokken bij het onderzoek en het uitwerken van alternatieven. Zo belandt een organisatie advies niet in de la, maar verbetert organisatie advies daadwerkelijk uw resultaat.

Advies in de vorm van organisatiebesturing

Organisatiebesturing is een belangrijke aangelegenheid. Op welke indicatoren stuurt u en wat zijn uw interventiemogelijkheden? Organisatie adviesbureau 2Vanhorssen.com adviseert  welk besturingsmodel geschikt is voor uw situatie en welke managementinformatie van belang is om de organisatie op koers te houden. Hierbij hanteren wij meestal het adagium “less is more”. U kunt beter enkele veelzeggende indicatoren hebben die een op-tijd-ingrijpen mogelijk maken, dan een ingewikkeld besturingsmodel met uitgebreide cockpit en met allerlei prestatie-indicatoren.

Organisatie advies in de vorm van stroomlijnen bedrijfsprocessen

Het stroomlijnen en vernieuwen van bedrijfsprocessen verdient continu uw aandacht. De toegevoegde waarde voor uw klanten wordt immers gecreëerd via uw bedrijfsprocessen. In samenspraak met uw medewerkers brengt organisatie adviesbureau 2Vanhorssen.com de werkprocessen overzichtelijk in kaart en signaleren mogelijke knelpunten en verbetermogelijkheden. Daarbij wordt de meeste aandacht besteed aan de primaire werkprocessen die de meeste toegevoegde waarde creëren voor de klant. Deze processen noemen wij “high value” processen.

Organisatie advies in de vorm van het begeleiden verandertrajecten

Organisatie adviesbureau 2Vanhorssen.com begeleidt ook verandertrajecten en reorganisaties waarin uw medewerkers centraal staan. Bijvoorbeeld als u een cultuurverandering wenselijk acht of een nieuwe manier van werken geïntroduceerd moet worden. In deze trajecten wordt veel aandacht besteed aan communicatie en interactie met het personeel in de vorm van bijeenkomsten, workshops en trainingen. Organisatie adviesbureau 2Vanhorssen.com kan in verandertrajecten ook optreden als klankbord voor de opdrachtgever en als coach van de verandermanager.