Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder?

Het gevoel in een familiebedrijf is echt anders. Je voelt het als je binnenkomt. Het is persoonlijk. Je wordt aangesproken op een vriendelijke en plezierige manier. Het thuis gevoel komt al snel om de hoek kijken. Interesse in de ander en het luisteren wat je te vertellen hebt zijn aspecten die mij aanspreken bij familiebedrijven.

Waarom maken familiebedrijven naar buiten toe minder gebruik van de familienaam?

De grote organisaties doen dit wel. Dat is iets wat mij steeds meer opvalt.

Wat zijn voor een werknemer de voordelen van een familiebedrijf?

Je hoort bij de familie. Je weet dat je aan het einde van de maand je salaris krijgt. Ze zorgen goed voor je. Het is een fijne plek om er te zijn. Het gaat ook veel meer over ambacht en het menselijke aspect staat voorop. We zijn er voor elkaar in goede en slechte tijden.

Wat speelt er vaak in familiebedrijven?

De problemen in familiebedrijven ontstaan vaak in de communicatie. In het bijzonder daar waar de familierelatie meer zichtbaar is. Denk hierbij tussen ouders en kinderen of tussen de kinderen zelf als ze een bedrijf hebben overgenomen. Het gesprek voeren over moeilijke zaken of meningsverschillen is en blijft lastig. Je bent per slot van rekening familie. Een buitenstaander kan hierbij zeker van waarde zijn. Voorwaarde is wel, dat het iemand is die je snel kan vertrouwen en waar je een lange termijn relatie mee wilt aangaan. Van sparren, naar advies, mentor, ervaringsdeskundige. Ja, hoe noem je zo iemand nu eigenlijk.

Meestal wordt niet de vraag gesteld kun je mij/ons hiermee helpen? Het is eerder heb je kennis van bedrijfsopvolging, weet jij iets over familieconflicten oplossen, heb je ervaring als mediator. Een uitlaatklep waar je gewoon je verhaal kwijt kunt en wetend dat het binnenskamers zal blijven. Waar moet je anders als familielid met je verhaal heen? Zeker als binnen de familie anders wordt gedacht over het aansturen van het familiebedrijf.

De juiste mensen op de juiste plek in familiebedrijven.

Hoe zit het nu eigenlijk in onze familie? Welke plek nemen vader, moeder, zoon en dochter in? Hoe gaat het in de praktijk? En wat willen we eigenlijk? Wat doen we? Hoe loopt het bij ons? Zo doen we het in de familie is al snel te zien en ervaren als je hier oog voor hebt. Waar vinden de beslissingen plaats? Is dit aan de keukentafel? Of hebben we als familie dit meer zakelijk ingericht door een vergadering te plannen in het kantoor van het familiebedrijf? Wat zijn zaken die al generaties meegaan in onze familie? Waar lopen we vaker tegenaan waar we dagelijks minder mee bezig zijn? Oftewel welke patronen zien we binnen het familiebedrijf?

Structuur is mooi en goed als je maar weet waarom je iets doet. Je kan heel veel plannen en  organiseren. Nog belangrijker is het om met regelmaat stil te staan bij de communicatie en samenwerking binnen de familie. Het financiële stuk wordt vaak al geregeld. We hebben een accountant of boekhouder. Als het om eigendom, verantwoordelijkheid, voortgang van het familiebedrijf gaat, dan is het onderdeel hoe gaan wij als familie om met de business (missie) een belangrijke om niet uit het oog te verliezen. Wat is er nu echt nodig om een goed gesprek met elkaar te voeren zonder dat we vastlopen in een welles of nietes verhaal. Of dat het letterlijk vastloopt en het gesprek stokt. We hebben al vaker met elkaar om tafel gezeten. Ik voel dat de ander niet echt zegt wat hij of zij wil. Ik ben wel bereid om te investeren. Ik merk dat de ander het niet doet.

Hoe kom je samen als familie verder? Wat is de basis van ons familiebedrijf? Waarom en hoe is het familiebedrijf ontstaan (missie)? Wat was de bedoeling (oorspronkelijke missie)? Hoe is het bedrijf gegroeid? Waar staan jullie nu en wat zijn de mogelijkheden en kansen voor een volgende generatie? Moet de missie van ons familiebedrijf scherper worden gesteld. Hoe graag willen jullie, dat het familiebedrijf voor de komende generatie ook levensvatbaar is.

Gebruik je de familienaam om alles waar je voor staat kracht bij te zetten. Wie wil er nu niet bij een familiebedrijf werken? Medewerkers in een familiebedrijf kiezen wellicht niet bewust voor een familiebedrijf. Wat zou er gebeuren als ze dat wel bewust doen? Wat zou dit doen voor de groei in klanten en het succes van het familiebedrijf? Als je ergens werkt waar je trots op bent, dan straalt dat aan alle kanten uit. Het zorgt voor meer gezondheid en dus minder ziekteverzuim. De betrokkenheid is groter. Dus ideeën en kansen worden besproken, het personeelsverloop wordt lager en nieuwe collega’s komen via mond-tot-mond reclame bij je aan tafel. Medewerkers willen zich ontwikkelen, omdat ze graag willen bijdragen aan het succes van het familiebedrijf. Alles loopt soepeler in het bedrijf als je eenmaal op de juiste plek zit. Het heeft ook effect in de eigen familie. Een medewerker die fluitend naar zijn/haar werk gaat en thuiskomt heeft energie en plezier wat hij/zij uitstraalt en effect heeft in het eigen gezin. Het positieve verhaal mag vaker worden verteld. We zijn als mensen sneller geneigd om te klagen over wat niet goed gaat. Hoe fijn is het als een medewerker zich bij jullie familiebedrijf thuis voelt.

Wat kan je doen om dit te bereiken? Ga met regelmaat in gesprek met je medewerkers. Vraag ze hoe het met ze gaat. Wees belangstellend. Vraag ze om advies en tips om het werk nog leuker te maken. Wat kunnen we doen om onze klanten nog meer van dienst te zijn? Zijn er verbeterpunten die beter kunnen in ons familiebedrijf? Wat zou jij direct doen wanneer je op mijn positie zat? Welke 3 zaken zou je dan vandaag gelijk anders gaan doen. Het vieren van successen wordt in commerciële bedrijven meer bewust gedaan. De vrijdagmiddag borrel en afsluiting van de week of dag is erg belangrijk. Dit zijn de momenten om even te onthaasten en met elkaar in gesprek te gaan.