Leiderschap in familiebedrijven een complexe uitdaging

Wellicht de belangrijkste oorzaak dat een familiebedrijf stopt na de 2e generatie

Het klinkt allemaal zo eenvoudig. U geeft leiding in het familiebedrijf. Maar wat we weten en soms vergeten is, dat u ook met eigen familie te maken heeft. Een broer, zus, vader die aan tafel zit bij het eten. En die u 5 minuten later weer op de werkvloer tegenkomt in een andere rol. Wie is er nu de leidinggevende en wie is er werknemer in het familiebedrijf? Vaak worden deze spannende zaken wel gevoeld in een bedrijf, maar niet uitgesproken  

In familiebedrijven is het belangrijk om het goede gesprek met elkaar te voeren

Het informele gesprek heeft in dit soort situaties beslist de voorkeur boven het voeren van het ‘goede gesprek’ op een meer formele manier. Die van leidinggevende naar werknemer of die van directeur naar directeur. We willen samen innoveren en een toekomstbestendige basis creëren waarmee op de lange termijn het familiebedrijf kan worden voortgezet. Waar staan we nu? Waar lopen we in de dagelijkse praktijk tegen aan? Is het oké als ik je aanspreek op je professionaliteit en je rol in ons familiebedrijf? En nog belangrijker. Kunnen we dit achter ons laten als we weer aan de keukentafel zitten of bij een familiebijeenkomst? Wanneer dit in de praktijk niet mogelijk blijkt te zijn is dit het breekpunt en zullen  familiebedrijven na de 2e generatie ophouden te bestaan.  

Wat zijn voor een werknemer de voordelen van een familiebedrijf?

Je hoort bij de familie. Je weet dat je aan het einde van de maand je salaris krijgt. Ze zorgen goed voor je. Het is een fijne plek om er te zijn. Het gaat ook veel meer over ambacht en het menselijke aspect staat voorop. We zijn er voor elkaar in goede en slechte tijden.

Hoe geeft u leiding in ons familiebedrijf?

Leiderschap in bedrijven maakt een verandering door van hiërarchisch aansturen naar meer coachend leidinggeven. Maar is dat niet wat te soft allemaal? Je zou denken dat alle afspraken op papier zetten, deze vertalen in een jaarplan en deze presenteren in het bedrijf toch moet werken. Iedereen weet wat er van hem of haar mag worden verwacht qua inzet en betrokkenheid. Niets is minder waar. Er wordt veel tijd gestopt in het maken van plannen bij organisaties en bedrijven. Echter het goede gesprek voeren blijft, in de kern waar het echt impact heeft op het dagelijkse werk, vaker achterwege.

Wees u bewust van uw eigen manier van communiceren

Waarom is het toch zo lastig om met een werknemer, collega of naaste directeur het goede gesprek te voeren? Wat krijgt u mee vanuit uw eigen familie? Wat heeft u geleerd op school en in de praktijk. Het vormt u en de normen en waarden vanuit uw familie komen vaker aan het licht in het werk. Hier zit dan ook gelijk de uitdaging voor familiebedrijven door terug te gaan naar de kernwaarden van de familie en het familiebedrijf. Wat zijn we gewend? Wat doen we van nature? Wat levert het ons op? Wat zou het effect zijn van een andere manier van gesprekken met elkaar voeren?

leiderschap concept
leiderschap motiveren

De weg van de minste weerstand is niet de oplossing

Een ander belangrijk aspect zijn de emoties of gevoelens die langer kunnen spelen in een familie. U weet dat u zakelijk in de wedstrijd zit maar ja een ruzie of onenigheid vanuit de thuissituatie neemt u zeker in een familiebedrijf sneller mee naar uw werk. We zien elkaar daar namelijk ook weer. Het kan helpen om elkaar even een tijdje te ontwijken. Zoals iedereen kan begrijpen is dat natuurlijk niet de oplossing.

Het is tijd om stil te staan bij het leiderschap in ons familiebedrijf

 • Hoe doen we dat eigenlijk?
 • Wat hebben we hier over afgesproken?
 • Wat verwachten we van onze medewerkers?
 • Wat verwachten we van elkaar in de rol van leidinggevende van ons familiebedrijf?
 • Welke stijl van leidinggeven past bij ons bedrijf?
 • Wat heeft ons bedrijf nodig om te innoveren, te groeien?
 • Waar ligt als directeur mijn uitdaging om professioneel te ontwikkelen?
 • Wat vind ik lastig aan het leidinggeven?

De juiste mensen op de juiste plek in familiebedrijven

Leiderschap gaat verder dan alleen maar aansturen. Het is een kwestie van de juiste mensen op de juiste plek krijgen in uw familiebedrijf. Het vraagt tijd en energie om hier een succes van te maken. Het begint met in kaart brengen van uw huidige personeelsbestand en natuurlijk te beginnen met de eindverantwoordelijken in het familiebedrijf.

Wie heeft welke taken en verantwoordelijkheden? En zijn we ook tevreden over elkaars functioneren als eigenaren? Hoe vaak gaan we met elkaar hierover in gesprek? Hoe vaak en op welke manier bent u in gesprek met uw medewerkers over hun functioneren, de rol, de plek in het bedrijf, de doorgroeimogelijkheden, de kansen en mogelijkheden die u als leidinggevende en de medewerker zien?

Door te investeren in leiderschap draagt u bij aan de groei van het familiebedrijf

Natuurlijk blijft het informele gesprek belangrijk op dagelijkse basis. Het functioneringsgesprek voeren binnen grote organisaties waar geen familiebelang speelt is namelijk ook jaarlijks een hot item. Er zit ook hier duidelijk verschil in het goede gesprek met de medewerker.

Een paar tips als het gaat over leiderschap. Zet voor uzelf op papier wat u wilt bespreken met elkaar als directie van het familiebedrijf als het gaat over leidinggeven. De volgende vragen kunnen hierbij helpen.

 • Wat voor leiderschap is er nodig om onze doelen te bereiken?
 • Wat voor leiderschapsstijl past er binnen ons familiebedrijf?
 • Wat gaat er nu goed of juist fout als we kijken naar onze manier van leidinggeven?
 • Wat is voor ons een goed gesprek als het gaat om professioneel ontwikkelen van ons zelf en onze medewerkers binnen het familiebedrijf?
 • Hoe vaak willen we als directie met elkaar hierover in gesprek?
 • Hoe vaak voeren wij het gesprek met onze medewerkers?

Een goed functioneringsgesprek is een spiegel voor het familiebedrijf

In een functioneringsgesprek kunt u heel goed naar boven halen wat er speelt bij de ander. Hoe kijkt de werknemer naar zijn eigen functioneren. Wat zijn haar/zijn ambities? Wat geeft werkplezier en wat niet. Een ander belangrijk punt is, dat u als leidinggevende uzelf ook een spiegel laat voorhouden. Stel aan uw medewerker de vraag wat beter kan binnen het familiebedrijf. Dat geldt ook voor uw eigen functioneren. Vraag op de man/vrouw af wat hij/zij vindt van uw manier van leidinggeven en wat in haar/zijn ogen u beter kunt doen? Een goede en oprechte interactie zorgt voor een uitstekende en vooral open werksfeer. Daar zult u beiden profijt van hebben zowel privé als zakelijk.