Transformatie bedrijfsvoering MKB bedrijven snel nodig

Oorzaak oplopende structurele tekorten personeel op arbeidsmarkt

Voordat u dit blog gaat lezen het navolgende. Nee, de auteurs van dit artikel zijn niet depressief. In tegendeel. Wij willen het management van MKB-bedrijven, familiebedrijven en ZZP’ers waarschuwen en wakker schudden, dat zij binnen enkele jaren qua bedrijfsvoering een transformatie moeten doorvoeren om ook op de lange termijn continuïteit van hun bedrijf kunnen garanderen. Anders mist men gegarandeerd de spreekwoordelijk boot.

Tekorten vakbekwaam personeel worden de komende decennia groter

De komende twee decennia zullen de tekorten aan (vakbekwaam) personeel alleen nog maar groter worden. Deze tekorten zullen gevoeld worden in alle beroepsgroepen en voor problemen gaan zorgen die wij nu nog niet voor mogelijk houden. Zware tekorten aan personeel in het onderwijs, de detailhandel, bouw, politie, technische beroepen, de transport- en de zorgsector zullen voor ongekende situaties gaan zorgen. Wanneer u denkt dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen verwijzen wij graag naar de dynamische bevolkingspiramide van het CBS die u kunt raadplegen via de link bevolkingspiramide. U zult zien dat de komende 20 jaar de instroom van mensen op de arbeidsmarkt in zijn totaliteit gezien nog verder zal afnemen.

Ondernemers wordt wakker en anticipeer op tijd

Traditionele MKB-bedrijven en familiebedrijven zullen in de huidige vorm ophouden te bestaan. Simpelweg, omdat personeel nog schaarser en duurder wordt. Het maakt niet uit of u als ondernemer actief bent in het business-to-consumer (B2C) of business-to-business (B2B) segment. Het vinden van betaalbare gunstig gelegen winkel- of kantoorruimtes wordt een groot probleem. Lege dure panden worden omgevormd tot woningen om zoveel mogelijk mensen te kunnen huisvesten. Bovendien komt er een steeds groter wordende groep kopers op de markt die gewend is om haar inkopen online te doen. Als anti-kers op de taart komen door onveranderd overheidsbeleid veel hogere belastingen voor realiseren van de milieudoelstellingen en het financieren van de jaarlijkse instroom van grote bevolkingsgroepen bij. De komende 10 jaar tussen 700.000 en 1 miljoen.

Is er nog toekomst voor MKB- en familiebedrijven binnen Nederland

Absoluut. Voorwaarde is wel, dat eigenaren van MKB- en familiebedrijven ruim op tijd durven in te spelen op de te verwachte toekomstige marktontwikkelingen en geleidelijk voor maatwerkoplossingen durven te kiezen. Wij hebben hiervoor een innovatief multichannel concept ontwikkeld. Dit concept kan men het beste omschrijven als een participerende gemengd bedrijfsoplossing . De kracht van traditionele bedrijfsvoering en e-commerce worden gebundeld volgens een beproefd concept, zodat 1 + 1 = 3 ontstaat. Een full-service marktbenadering en begeleiding maken onderdeel uit van dit concept. Als ondernemer hoeft u als het ware niet het spreekwoordelijke wiel uit te vinden.

Wilt u meer weten over onze participerende gemengd bedrijfsoplossing? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.