seinen staan binnenkort op vuurrood

Welke familiebedrijven, MKB’ers en ZZP-ers overleven de komende recessie?

De afgelopen tientallen jaren ben ik met een onderbreking als ad interim manager, commercieel directeur, uitgever, CEO, marketing manager werkzaam geweest. Sinds vele jaren adviseren wij eigenaren van familiebedrijven, MKB bedrijven en ZZP’ers op het gebied van e-commerce en in het bijzonder het belang van SEO (Search Engine Optimization). Daarnaast is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening het toetsen en opzetten van businessplannen. Op basis van kengetallen, die wij de afgelopen tientallen jaren zorgvuldig hebben opgebouwd, kan ik tot geen andere conclusie komen, dan dat de seinen voor ondernemers in Nederland binnen een klein jaar op vuurrood komen te staan.

Klimaatmaatregelen, oververhitting arbeidsmarkt en zware loongolf

Door niet goed in kaart gebracht te hebben wat de gevolgen zijn van eenzijdige klimaatmaatregelen loopt de gehele Nederlandse economie vast. De bouwsector is in zijn geheel plat komen te liggen, omdat men ondoordacht Europese wetgeving heeft getekend en binnen Europa deze wetgeving als enige zo strikt naleeft. De effecten van deze klimaatmaatregelen zijn belachelijk laag en de maatschappelijke gevolgen ronduit desastreus, In Nederland is een plantje belangrijker dan de eigen bevolking is een veel gehoorde mening. Alleen collectief en mondiaal kunnen resultaten gerealiseerd worden en blijven economieën onderling in balans!

De arbeidsmarkt is nu (nog) oververhit. Dit wist men vele jaren geleden al, omdat de demografische opbouw van onze bevolking een tekort aan arbeidskrachten zou gaan veroorzaken. Hier had op ingespeeld kunnen en moeten worden. Een zware loongolf is het gevolg en de vakbonden spinnen hier vooralsnog garen bij. Loonsverhogingen van 15% zijn in Nederland aan de orde van de dag. En …. met dergelijke verhogingen holt het ondernemersklimaat in sneltreinvaart achteruit.

Multinationals, ICT bedrijven, agrarische bedrijven en vakmensen verdwijnen

Het ondernemingsklimaat is zo verslechterd, dat steeds meer multinationals ons land hebben en zullen verlaten. Denk aan Shell, DSM, Unilever en tal van andere bedrijven. Dat geldt ook voor ICT bedrijven en binnenkort ook voor de agrarische sector. Ook vakmensen vertrekken massaal uit ons mooie land. Dit wordt nog eens versterkt door het belastingklimaat, dat steeds ongunstiger wordt voor ondernemers. Het lijkt wel of ondernemen (lees geld verdienen) tegenwoordig een vies woord is en dat de landelijke en regionale overheden denken dat de bomen spreekwoordelijk tot in de hemel groeien.

Businessplannen laten een git zwart scenario zien

Al vele jaren toetsen en maken wij businessplannen. Op basis van businessplannen, die wij toetsen en samenstellen, zien wij een ongekend zware depressie in het vooruitzicht. Een terugval van 3 tot 6 % van de economie is een reëel cijfer voor Nederland. Dit hangt af van de richting waarvoor gekozen wordt in november 2023. Wordt verder gegaan met een verzwaring van de belastingdruk, dan is 6 % binnen twee jaar een feit. Wordt gekozen voor verlaging van de belastingdruk, zodat de inflatie weer onder de 2% kan komen, dan zal de recessie rond 3% gaan bedragen. Hetgeen nog steeds voor een grote impact zal gaan zorgen. Zo zal aan een tekort aan personeel een einde komen, maar zal het helaas vele jaren gaan duren voordat de economie in met name Nederland zich zal gaan herstellen.

Bedrijven met multichannel marktbewerking hebben meeste kans

Ondernemers met een multichannel marktbewerking hebben ons inziens de meeste kans om de komende jaren deze uitdagende periode te overleven. Ook hier geldt het ouderwetse credo: Zorg als ondernemer ervoor dat uw bedrijf ‘lean and mean’ blijft of wordt. Als het kenniscentrum voor familiebedrijven, MKB en ZZP ondernemers kunnen wij u hiermee van dienst zijn. Wij beschikken over zeer ervaren en gecertificeerde collega’s die hun vak verstaan.