teamontwikkeling bereik je door je team te ont-wikkelen

Dit realiseer je door de onzichtbare wikkels van elk teamlid te halen

In groepen en teams spelen veel formele en informele dynamieken. Het is de kunst om als leidinggevende te werken aan de groepsdynamiek door te investeren in samenwerking. Dit vraagt om op verschillende manieren bezig te zijn met teamontwikkeling. In de praktijk kom je veel verschillende mensen tegen in groepen.

Teamcoaching kan helpen om een spiegel voor te houden aan leidinggevenden en medewerkers in teams om de patronen te zien en te doorbreken. Je bent nooit klaar met je team. Als er een nieuwe medewerker in je team komt of iemand het team verlaat, dan veranderen er gemerkt of ongemerkt weer zaken in je team. Zie er als leidinggevende op toe, dat de functionele rolverdeling behouden blijft.  Het kan ook al een tijdje sluimeren en zich dan ineens openbaren waardoor je als leidinggevende afvraagt waar dit ineens vandaan komt. Het was er al en kan worden voorkomen wanneer op tijd wordt geëvalueerd.  

Positiebepaling: In welke ontwikkelingsfase bevindt ons team zich

Het onder ogen zien waar je team zich bevindt is de eerste stap. Je kan wel snel vooruit willen met je team of hoge verwachtingen hebben, maar als ze niet aansluiten bij de werkelijkheid  dan sta je daar in je eentje op die ‘spreekwoordelijke bergtop’. Dat is toch niet de bedoeling. Het vereist daarom scherp en zorgvuldig te zijn in het samenstellen van je team als het gaat om kennis, ervaring, motivatie, mate van zelfreflectie, groepsbewustzijn en inspiratie als het gaat om teamontwikkeling.

Individuele gesprekken belangrijke meetpunten teamontwikkeling

Heb je regelmatig individuele gesprekken met je medewerkers als het gaat om je verwachtingen als leidinggevende richting je medewerkers? Wat mag je verwachten? En wat verwacht je? Hoe hoog leg je de lat? Wat heb je gedaan om rust, structuur, eenduidigheid en focus in je team aan te brengen? Natuurlijk is het goed om je boodschap meerdere keren onder de aandacht te brengen. Alleen dat blijkt vaak in de praktijk niet voldoende. Heb je een-op-een als leidinggevende gecheckt dat je visie, boodschap of verwachtingen helder bij de ander zijn overgekomen? We gaan er snel vanuit dat de ander ons wel begrijpt. Maar is dat wel zo.

Hoe zit de ander erbij? Heeft de ander wel ruimte om te luisteren. Of is diegene al bezig met zijn eigen takenlijst, prioriteiten en ligt de druk hoger dan nodig. Allemaal oorzaken die een effect kunnen hebben in de professionele samenwerking. Een hei-sessie alleen is niet de oplossing. Je zal het eerder vinden in verschillende manieren van het goede gesprek voeren. En dus aandacht voor wat er echt speelt naar bovenkomt zodat weer ruimte komt en inzicht om keuzes te kunnen maken.

Ga het goede gesprek voeren met je collega’s

Het voeren van het goede gesprek wordt snel onder de noemer communicatie gegooid. Hoe vaak ik hoor, dat een functioneringsgesprek eerder op de lijst van leidinggeven staat om dit jaar te doen? Als je het ziet als een to-do lijst dan ben je aan het vinken en niet aan het vonken om mensen echt op de juiste plek te krijgen in je team.

Plan periodiek individuele – en groepsgesprekken in

Start met inzicht te krijgen in je team door individuele- en groepsgesprekken gedurende het jaar te voeren. Jouw taak als leidinggevende is om structuur te brengen in je eigen agenda en die van je team. Mocht je vragen of behoefte hebben om eens over teamcoaching of teamontwikkeling te praten dan is dat natuurlijk mogelijk. Ieder team is uniek waardoor er geen kant-en-klare oplossing voor is. Teamontwikkeling is een proces en start bij de leidinggevende!