Updaten adressenbestanden houdt uw klanten up-to-date

Uw adressenbestanden- of prospectbestanden moeten up-to-date zijn en blijven. Voor een deel zorgen uw verkopers daarvoor, maar naast telemarketing bestaat er ook de mogelijkheid om uw adressenbestanden via zogenaamde moederbestanden te updaten. Denk hierbij aan adresgegevens, contactpersonen, e-mailadressen, branchecode, aantal werkzame personen of telefoon / faxnummers. 2Vanhorssen.com kan uw adressenbestanden op een dergelijke wijze voor u verrijken.

updaten adressenbestanden,

Een goede MPA zorgt voor uitstekende adressenbestanden

Wanneer bij bedrijfsadressen (klantendatabase) branchecode en klasse werkzame personen bekend zijn, dan is het mogelijk een Markt Penetratie Analyse te laten uitvoeren. Een MPA geeft inzicht in welke branche en in welke bedrijfsgrootte uw klanten zitten. Koppelen we daar uw omzetgegevens aan, dan geeft dat een transparant beeld in welke segmenten uw potentiële afzet zit. Wanneer uw soort klanten bekend zijn, kunnen we bij een leverancier van bedrijfsadressen in bepaalde branches en bedrijfsgroottes adressenbestanden aankopen, die aan het profiel voldoen van uw beste afzetkanalen, maar nog geen klant bij u zijn. Dit zijn de look-a-likes van uw klanten dus hot prospects.

Onze jarenlange ervaring met dit soort acties leert, dat onze relaties na het uitvoeren van een Markt Penetratie Analyse, gerichter te werk kunnen gaan en er aanzienlijk betere verkoopresultaten ontstaan. Voor meer informatie over het updaten van adressenbestanden stuurt u een e-mail naar info@2vanhorssen.nl of belt u tijdens kantooruren.