Strategisch advies voor het bepalen van uw organisatiestrategie

Voor het ontwikkelen van een nieuwe organisatiestrategie gaat u niet over een nacht ijs. Het is voor u van belang om een goed overzicht te hebben van de kansen en bedreigingen in de markt. Daarnaast is het wenselijk om een helder beeld te hebben van de sterke en zwakke punten van de organisatie. Strategisch adviesbureau 2Vanhorssen.com helpt u om een objectief beeld te schetsen van uw uitgangspositie, het bepalen van uw hoofddoelen en het uitstippelen van uw strategie.

Strategisch advies als bindingsmiddel

Strategisch adviesbureau 2Vanhorssen.com organiseert strategieworkshops waarin het management gezamenlijk de te volgen strategie vaststelt. Indien gewenst kunnen daarbij product- en marktspecialisten worden uitgenodigd. 2Vanhorssen.com besteedt veel aandacht aan het bevorderen van creatief en out-of-the-box denken. Een verrassende en effectieve strategie komt immers niet uit de lucht vallen. Strategisch adviesbureau 2Vanhorssen.com verzorgt ook interactieve personeelsbijeenkomsten over strategische issues om bij de medewerkers steun en draagvlak te creëren voor de nieuwe strategie.

Strategisch advies in de vorm van een businessplan of ondernemingsplan

Ook voor het maken van een businessplan of ondernemingsplan bent u bij strategisch adviesbureau 2Vanhorssen.com aan het goede adres. Op basis van reeds beschikbare informatie en de uitkomsten van workshops wordt een heldere strategische lijn op papier gezet. Deze lijn wordt uitgewerkt in het businessplan waarbij o.a. aandacht wordt besteed aan marketing, budgettering en het activiteitenplan. Het businessplan kan dan als leidraad dienen voor de interne communicatie.

Business development als strategisch advies

Business Development is een specialiteit van 2Vanhorssen.com Het ontwikkelen van nieuwe markten, activiteiten en producten zijn van levensbelang voor uw organisatie. Strategisch adviesbureau 2Vanhorssen.com helpt u inspelen op kansen en bedreigingen in de markt middels het bedenken en realiseren van innovatieve producten en activiteiten. Wij kunnen de introductie van uw nieuwe product of dienst begeleiden van de geboorte van het idee tot de introductie en verkoop in de markt. Voor meer informatie over strategisch advies belt u telefoonnummer: 0183 – 70 20 15  of stuurt u een e-mail naar info@2vanhorssen.nl