Strategie en marketing advies voor MKB en ZZP ondernemers

Mis als ondernemer niet de veranderingen binnen uw markt 

De omgeving waarbinnen u als ondernemer uw ‘spreekwoordelijke’ boterham verdient verandert razendsnel. Ontwikkelingen volgen elkaar in een razend tempo op. Denk hierbij aan technische innovaties, grote marktpartijen die massaal kleinere marktpartijen opkopen, het veranderende politieke klimaat en het maatschappelijke gedachtengoed. Als gevolg van een hoge werkdruk zien we in de dagelijkse praktijk helaas maar al te vaak, dat hier geen tijd voor is. Succesvolle MKB bedrijven verliezen als gevolg hiervan fors marktaandeel en gaan hier zelfs aan ten onder.

‘Strategie & marketing’ is herbezinnen en doelbewuste keuzes maken

Wanneer de resultaten van uw bedrijf structureel achterblijven, dan zult u als ondernemer stappen moeten gaan ondernemen. Doet u dat niet, dan komt de continuïteit van uw bedrijf onherroepelijk in gevaar. Van groot belang is om in kaart te brengen wat de financiële- en omzetcijfers zijn. Daarnaast is het belangrijk om te weten of uw marktaandeel gestegen of gedaald is. Dit soort zaken kunt u als management team eenvoudig naar boven halen. De daadwerkelijk gerealiseerde omzet minus de gemaakte kosten laten eenvoudig zien of de kosten van uw bedrijf in balans zijn. Deze kengetallen zullen u cijfermatig inzicht geven wat de oorzaak is van het structureel achterblijven van het gewenste resultaat.

Wanneer is het tijd voor gecertificeerd strategie en marketing advies?

Wanneer sprake is van onbalans tussen gerealiseerde omzet en kosten, dan kunt u de balans relatief eenvoudig herstellen door kritisch te kijken naar uw uitgaven. Is er echter sprake van een afnemend marktaandeel van uw bedrijf én wordt het segment waarin u actief bent kleiner. Schakel dan voor strategie en marketing advies ons ervaren en gecertificeerde team professionals in. Dan zal de markt waarbinnen u opereert in kaart gebracht moeten worden. Dat geldt ook voor belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden.

De sleutel tot succes ligt voor een aanzienlijk deel binnen uw bedrijf

Wij kiezen bij MKB bedrijven en familiebedrijven altijd voor een gecombineerde bottom-up en top-down benadering in plaats van enkel een top-down benadering. Dit zien we in de praktijk namelijk veel gebeuren. Onze tientallen jaren ervaring leert, dat een belangrijk deel van de oplossingen binnen het bedrijf liggen. Door individuele gesprekken aan te gaan met zoveel mogelijk medewerkers m/v komen innovaties, knelpunten en verbeterpunten naar boven. Dat geldt ook voor kansrijke ideeën.

Wij besteden veel aandacht aan het bevorderen van creatief en out-of-the-box denken. Een verrassende en effectieve strategie komt immers niet zomaar uit de lucht vallen. Pas wanneer we met iedereen gesproken hebben starten wij met individuele gesprekken met leden van het management team. Ook al deze gesprekken zijn volledig vertrouwelijk.

Initiërende rol eerste opzet nieuwe strategie

Onze strategische adviseurs kunnen vervolgens een initiërende rol spelen om gezamenlijk met het management een eerste ruwe aanzet voor een nieuwe strategie te ontwikkelen. Voor het bepalen van een nieuwe koers voor uw bedrijf gaan wij niet over een nacht ijs. Het is van groot belang om een goed overzicht te hebben van de kansen en bedreigingen in de markt. Daarnaast is het wenselijk om een helder beeld te hebben van de sterke en zwakke punten van uw eigen bedrijf.

Onze ervaren en gecertificeerde adviseurs kunnen u helpen om een objectief beeld te schetsen van uw uitgangspositie, het (her)benoemen van uw hoofddoelen en het uitstippelen van een strategie die gedragen wordt door alle medewerkers. Belangrijk is om de juiste medewerker op de juiste plek te hebben. Dat laatste is cruciaal voor het wel slagen van de strategie.

Strategie en marketing advies als bindingsmiddel

Ook voor het maken van een businessplan of ondernemingsplan bent u bij ons aan het juiste adres. Op basis van reeds beschikbare informatie en de uitkomsten van de gesprekken wordt een heldere strategische lijn op papier gezet. Deze lijn wordt uitgewerkt in het businessplan waarbij o.a. aandacht wordt besteed aan een marketing, budgettering en een activiteitenplan. Het businessplan kan als leidraad dienen voor de interne communicatie.

Business development als strategisch advies

Business Development is een specialiteit van ons. Het ontwikkelen van nieuwe markten, activiteiten en producten zijn van levensbelang voor elke organisatie. Indien gewenst kunnen wij op verzoek van het management product- en marktspecialisten worden uitgenodigd. Strategie en marketing advies helpt u inspelen op kansen en bedreigingen in de markt middels het bedenken en realiseren van innovatieve producten en activiteiten. Wij kunnen de introductie van uw nieuwe product of dienst begeleiden van de geboorte van het idee tot de introductie en verkoop in de markt.