Onze controle biedt u de zekerheid dat uw teksten uniek zijn

Het internet is voor veel MKB ondernemers en webbouwers een onuitputtelijke bron voor het verkrijgen van teksten. Onze plagiaatcontrole toont dagelijks aan, dat hier op grote schaal onrechtmatig gebruik van wordt gemaakt. Er wordt gemakshalve ‘vergeten’ dat ook op digitale teksten copyright van kracht is en dat onrechtmatig gebruik in meerdere opzichten voor schade zorgt bij de eigenaar van digitale teksten.

Schade veroorzaakt door misbruik digitale teksten is groot

Wanneer onrechtmatig digitale teksten worden overgenomen door derden voor het bouwen van een website, zorgt dit voor duplicated content. Het gevolg is dat deze teksten, zowel bij de eigenaar van de teksten als bij de nieuw te bouwen website, door de spiders van de zoekmachines slechter en meestal in zijn geheel niet worden geïndexeerd. Dit heeft grote gevolgen voor de vindbaarheid binnen de zoekmachines.

Plagiaatcontrole teksten basis voor schadevergoedingen

Voor misbruik van digitale teksten door derden waarvoor copyright (©) geldt is een minimale schadevergoeding van € 1.495, – exclusief btw. per overtreding verschuldigd. Dit bedrag is exclusief de directe kosten en de kosten voor het voeren van een juridische procedure wanneer de overtreder weigert tot betaling over te gaan.

Plagiaatcontrole teksten zorgt voor unieke content

Wanneer de website van uw MKB bedrijf SEO gecertificeerd is en toch slecht wordt geïndexeerd in de zoekmachines wordt dit meestal veroorzaakt door de inhoud en kwaliteit van uw teksten. Sluit dit uit en laat een plagiaatcontrole teksten door ons uitvoeren. Wellicht dat wij voor u aantoonbaar kunnen achterhalen wat de oorzaak is en de teksten voor u kunnen aanpassen.