Wij helpen u een innovatief en praktijkgericht marketingplan op te stellen

Marketing consultancy bureau 2Vanhorssen.com geeft marketingadvies met als doel het vergroten van uw marktaandeel en omzet. Marketing betekent immers market getting. Het vinden van nieuwe mogelijkheden voor producten en markten staat daarbij centraal. Daarnaast helpt marketing consultancy bureau 2Vanhorssen.com bij het introduceren van het markt- en klantgericht denken binnen organisaties. Weten uw medewerkers wat uw klanten belangrijk vinden en hoe daarop wordt ingespeeld binnen uw organisatie?

Marketing consultancy bureau MKB, Marketing consultancy bureau,

Marketing Consultancy verhoogt de effectiviteit

De marketingscan van marketing consultancy bureau 2Vanhorssen.com is een onderzoek gericht op de wijze waarop uw organisatie op dit moment aan marketing doet. Hoe worden nieuwe klanten binnengehaald en bestaande klanten bediend? In het onderzoek wordt bekeken waar uw marketingbudget aan wordt uitgegeven en hoe effectief uw marketingactiviteiten zijn. De marketingscan levert waardevolle informatie op over de besparingskansen op marketinggebied en welke nieuwe mogelijkheden er zijn om het beschikbare marketingbudget effectiever te benutten.

Innovatieve marketing consultancy laat uw kansen en bedreigingen zien

Marktinformatie inwinnen via marktonderzoek en concurrentieanalyse is belangrijk voor een goed marketingadvies. Als u zelf over onvoldoende informatie beschikt, weet marketing consultancy bureau 2Vanhorssen.com waar de benodigde informatie te vinden is. Mocht er te weinig informatie beschikbaar zijn over de trends in de markt en behoeften van bestaande en potentiële klanten, dan voeren wij graag marktonderzoek voor u uit. Indien gewenst werken we hierin samen met uw interne onderzoeksafdeling en gerenommeerde onderzoeksbureaus. Op het gebied van competitive intelligence gebruikt marketing consultancy bureau 2Vanhorssen.com allerlei methoden om uw positie en strategie met uw concurrenten te vergelijken. Indien nodig verrichten wij een uitgebreid benchmark onderzoek.

Innovatieve marketing consultancy voor het schrijven van realistische plannen

Marketing consultancy bureau 2Vanhorssen.com maakt marketing- en verkoopplannen, communicatie- en promotieplannen voor organisaties. Dit gebeurt in samenwerking met uw medewerkers waardoor de markt- en organisatierelevantie van de plannen optimaal zijn en er meteen enthousiasme ontstaat voor de uitvoering van de plannen. Uw plan wordt o.a. gebaseerd op de uitkomsten van eerder uitgevoerde interne marketingscans, marktonderzoeken en concurrentieanalyses.